Privacyverklaring

Oranjevereniging “Oranje Nassau” Lekkerkerk respecteert uw privacy, wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Bestuurslid

De volgende gegevens zijn in onze administratie opgenomen: uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en jaar van toetreding en (her-)verkiezing in het bestuur. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne communicatie binnen de vereniging. Het beheer van deze gegevens ligt bij de secretaris.

Donateur

De volgende gegevens zijn in onze administratie opgenomen: uw naam, adres, woonplaats en de hoogte van uw donatie. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het innen van donaties. Dit houdt in dat we uw gegevens alleen gebruiken voor het maken van de kwitantie voor uw donateurschap. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien u uw jaarlijkse bijdrage per bank overmaakt worden uw bankgegevens niet opgeslagen. Het beheer van deze gegevens ligt bij de penningmeester.

Deelnemers

Als u deelneemt aan een van onze activiteiten en zich daarvoor ingeschreven heeft via onze website, worden uw gegevens opgeslagen tot en met het einde van de activiteit. Hierna worden alle deelnemerslijsten en gegevens verwijderd en niet met derden gedeeld.

Website

Als u onze website bezoekt worden uw gegevens, zoals IP-adres, niet opgeslagen en/of aan derden verstrekt.

Op onze website worden de winnaars van de diverse onderdelen van onze activiteiten vermeld. Ook worden op onze website foto’s geplaatst van deelnemers en toeschouwers tijdens onze activiteiten. Indien men dit niet gewenst vindt kan men een verzoek indienen om deze te verwijderen. Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Het beheer van de website ligt bij de website-beheerder.

Inzage/aanpassingen

U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en/of indien gewenst deze aan te passen.
Dit verzoek richt u aan:
Secretariaat Oranjevereniging “Oranje Nassau” Lekkerkerk
p/a J.P. Verwaal
Julianastraat 57
2941 BB Lekkerkerk

info@ov-oranjenassau.nl