algemene ledenvergadering 2023

UITNODIGING

Het bestuur van Oranjevereniging “Oranje Nassau” Lekkerkerk nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op maandag 13 februari 2023 om 19.30 uur in de muziekzaal van het dorpshuis, Korte Achterweg 4 te Lekkerkerk.

Betrokken leden die de vergadering bij willen wonen worden gevraagd om een mail te sturen aan de secretaris om zich aan te melden.