algemene ledenvergadering 2024

UITNODIGING

Het bestuur van Oranjevereniging “Oranje Nassau” Lekkerkerk nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op maandag 29 februari 2024 om 19.30 uur in het Huisje van de Zeeuw van Amicitia, Korte Achterweg 2 te Lekkerkerk.

Betrokken leden die de vergadering bij willen wonen worden gevraagd om een mail te sturen aan de secretaris om zich aan te melden.