algemene ledenvergadering 2022

UITNODIGING

Het bestuur van Oranjevereniging “Oranje Nassau” Lekkerkerk nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op maandag 7 februari 2022 om 19.30 uur in de muziekzaal van zalencentrum “Amicitia”.

Betrokken leden die de vergadering bij willen wonen worden gevraagd om een mail te sturen aan de secretaris om zich aan te melden.