algemene ledenvergadering 2021

UITNODIGING 

Het bestuur van Oranjevereniging “Oranje Nassau” Lekkerkerk nodigt hierbij alle leden uit tot het digitaal bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op dinsdag 9 februari 2021 om 20:00 uur.

Betrokken leden die de vergadering bij willen wonen worden gevraag om een mail te sturen aan de secretaris waarna de secretaris u zal voorzien van de vergaderstukken en een web-link om aan de vergadering deel te nemen.