agenda

Datum Tijd Activiteit Commissie

21-04-2018 08:00 (08.30) Opzoeken spullen activiteiten Volksspelen. volksspelen
24-04-2018 18:30 Uithangen van de Banieren banieren
27-04-2018 06:30 KONINGSDAG oranjevereniging
01-05-2018 18:30 Inhalen van de Banieren banieren
05-11-2018 20:00 Commissievergadering volksspelen